Styrelsen 2022

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen finns kontaktuppgifterna nedan

 

STYRELSE 2022, ordinarie ledamöter

 

Ordförande:
Monica Jonsson 070-224 39 29

Vice ordförande: 
Marina Karlsson 070-201 26 26
Kassör:
Eivor Abramsson 070-696 89 20

 

Sekreterare:
Jeanette Åberg 070-276 95 08

Ledarmöter: 
Marina Karlsson -kontaktperson dansgruppen, 070-201 26 26

vakant
Benjamin Bollhöner - kontaktperson fastighets- och hembygdsgruppen, 070-238 60 75
Jeanette Åberg - kontaktperson arrangemangsgruppen  070-276 95 08

Viktoria Edlund - kontaktperson gentemot UG, 070-273 82 10

 

 

Ersättare:

Britt-Marie Schönfeldt, 073 - 828 60 27

Jonas Eklund, 076 - 849 87 32

Mikael Strömgren, 073-044 63 21

Tony Vestlund, 073 - 086 64 90 

Gräsmyr Loge
Besöksadress: Fällan 29
91495 Gräsmyr
Telefon: 073-0276708
E-post: info@grasmyrloge.se
Besök Gräsmyr.se